Menü Bezárás

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Üdvözöljük a D&M Gyöngyszem – Medilearn Akadémia Kft. (a továbbiakban: Képzésszervező) által üzemeltetett weboldalon. Tájékoztatjuk, hogy a Medilearn Akadémia nem oktatási intézmény, kizárólag szakmai továbbképzéseket és rövidtávú kurzusokat szervez.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásunkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

1. A képzési szolgáltatást nyújtó Képzésszervező adatai:

Név: D&M Gyöngyszem – Medilearn Akadémia Kft.
Adószám: 23308213-1-41
Székhely: 1052 Budapest Galamb u 4.
E-mail: kapcsolat@medilearnakademia.hu
Telefon: +36 1 550 7725
A telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége: mindennap 10-16 óráig
Számlavezető bank: OTP Bank
Bankszámlaszám: 11705008-29912182-00000000

A cég fő tevékenysége: 8559 M.n.s. egyéb oktatás
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
Felnőttképzési nyilvántartást vezető hatóság megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal  

2. A képzési szolgáltatást igénybe vevő Résztvevő:

A Résztvevő az a természetes személy, aki a regisztrációt követően kitölti a jelentkezési űrlapot és az e-mailcímére érkező számlán szereplő képzési díjat a Képzésszervező számlájára átutalja.

3. Az ÁSZF célja, hatálya és közzététele

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.medilearnakademia.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető képzések igénybevételére vonatkozó általános feltételeket és képzés igénybevétele során a képzés szervezője (a továbbiakban Képzésszervező) és a képzésben résztvevő (a továbbiakban Résztvevő) között meglévő jogokat és kötelezettséget.

A Részvevő a jelentkezési űrlap kitöltésével magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et.

A Képzésszervező a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja.
A Képzésszervező az ÁSZF módosításáról a Résztvevőnek köteles előzetes írásos tájékoztatást adni.

A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra került a Képzésszervező weboldalán illetve amikor azt a Résztvevő írásban elfogadta.

Jelen ÁSZF 2021. január 01. napjától határozatlan időre szól.

Az érdeklődő/résztvevő adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, amely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken [link beillesztése] keresztül.

4. A képzés igénybevétele:

4.1. Regisztráció

A képzésre jelentkezés regisztrációhoz (majd belépéshez) kötött, ezért a Honlapon történő jelentkezés előfeltétele az érvényes regisztráció.

A Résztvevő a Honlap felületén megtalálható „Bejelentkezés” menüpont alatt a „Regisztráció” gombra kattintva tud regisztrálni.

A Képzésszervező e-mailben küldi meg a Résztvevőnek a regisztráció véglegesítéshez szükséges aktiváló linket.
A regisztráció során megadott hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a regisztráló Résztvevő a felelős. Amennyiben a regisztráló Résztvevő tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Képzésszervezőt.
Ha a regisztráló Résztvevő elfelejtette jelszavát, használja az „új jelszó kérése” funkciót. Ha itt megadja a regisztráláshoz használt e-mail címét, akkor egy új ideiglenes jelszót küld a Képzésszervező e-mailben, amellyel beléphet a felületre, azonban biztonsági okokból azonnal köteles megváltoztatni a belépéshez használt jelszót.

4.2. Képzésre jelentkezés
A regisztrációt követően a honlapra bejelentkezve érhető el a jelentkezési lap.

A Résztvevő a jelentkezési űrlap kitöltésével és az adatok elküldésével fejezi ki a szerződéskötési szándékát, amelyet a képzés díjának a megfizetésével véglegesít.

A továbbképzésre, kurzusra való jelentkezés akkor tekinthető elfogadottnak/véglegesnek, ha erről a Képzésszervező visszaigazoló e-mait küld.

4.3. A képzésre vonatkozó vállalások

A Képzésszervező vállalja:

  • a képzés lebonyolítását, a honlapon meghirdetett feltétek mellett,
  • a képzési részvételhez szükséges technikai információk elküldését a Részvevőnek,
  • a vizsgáztatás lebonyolítását,
  • a vizsgát/részvételt igazoló dokumentum kiadását.

A Képzésszervező kötelezettséget vállal a továbbképzés, kurzus szakmai tartalmáért, minőségéért. 

A Résztvevő vállalja:

  • a képzési részvételhez szükséges technikai felkészülést,
  • az aktív részvételt a továbbképzésen, kurzuson, 
  • a továbbképzések, kurzusok díjának megfizetését, még a képzés megkezdését megelőzően.

4.4. A felnőttképzési szerződés

A szerződés magyar nyelven jön létre az 1. pontban megjelölt Képzésszervező és egy Résztvevő között.

A Képzésszervező kijelenti, hogy célirányosan kompetenciakialakításra vagy fejlesztésre irányuló és szervezetten megvalósuló üzletszerű gazdasági tevékenységet végez.

A szolgáltató jelen szerződés hatálya alatt az Áfa tv. értelmében kisadózóként mentes az általános forgalmi adó alól a felnőttképzési tevékenység vonatkozásában.

A képzés Résztvevője és az 1. pontban megjelölt Képzésszervező között felnőttképzési szerződés jön létre a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint az alábbi módon:

https://www.medilearnakademia.hu weboldalon található különféle képzési programok leírását tartalmazó aloldalakon található “Jelentkezem a képzésre” gombra kattintva lehet a jelentkezni a regisztrációt követően.

A jelentkezési űrlap kitöltésével és az adatok elküldésével a jelentkező határozottan kifejezi a szerződéskötési szándékát, amelyet a képzés díjának megfizetésével véglegesít.
A Képzésszervező a jelentkezést a Résztvevő által megadott e-mail címre visszaigazolja.

A felnőttképzési szerződés ebben az esetben a szolgáltató külön visszaigazolása nélkül elektronikus úton létrejön az űrlap kitöltését és a képzési díj befizetését követő 3. napon.

Amennyiben a Képzésszervező a szerződéskötést elutasítja, arról szintén ezen időszakon belül tájékoztatja a képzésre jelentkezőt.

A képzésre legkésőbb a képzési program meghirdetett kezdési időpontját megelőző 3. napig lehet jelentkezni ahhoz, hogy a szerződés elektronikus úton létrejöhessen.

Az ily módon, elektronikus úton létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül a Ptk. XVI. Fejezete szerint.

A jelentkezési űrlap adatairól készült e-mail kivonat és a hozzá csatolt aktuális ÁSZF-et tartalmazó melléklet együttesen alkotják az elektronikus úton létrejött szerződést. Ezeket a dokumentumokat a szolgáltató tárolja és kérésre a képzésen résztvevő részére másolatban megküldi.

A jelentkezési űrlap kitöltésével a Résztvevő vállalja a felelősséget az abban szereplő adatok valódiságáért és hitelességéért. A hibák kijavításának eszköze a jognyilatkozat megtétele előtt a jelentkező részéről történő átolvasás és kijavítás. Amennyiben valamely mező kitöltése hibásan történt meg, a felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a hibás adatot mielőbb kijavítsák bármikor a szerződés ideje alatt. A jóhiszemű adat tévesztés a felek kölcsönös szándéka szerint nem minősül szerződésszegésnek. A hibás adatok kijavítására és a megváltozott adatok rögzítésére irányuló kommunikáció a Képzésszervező 1. pontban megjelölt elérhetőségein, valamint a képzésen Résztvevő által megadott elérhetőségeken történik észszerű és praktikus határidőn belül.

4.4. A képzési szolgáltatás megvalósulása:

A képzések megszervezése és a jelentkezések fogadása a szolgáltató részéről elsősorban a https://www.medilearnakademia.hu internetes oldal üzemeltetésével valósul meg.

A felnőttképzési tevékenység a szolgáltató által meghatározott videókonferencia alkalmazás (például Zoom vagy Google Meet) használatával internetes eléréssel történik, míg a vizsgáztatás zárt rendszerű távoktatási rendszerben zajlik (Moodle).

Az elektronikus tananyag elérhetőségét a szolgáltató a zárt rendszerű távoktatási rendszerben biztosítja.

A foglalkozásokon készült hang- és képfelvételek megtekintését a Képzésszervező szintén díjmentesen lehetővé teszi (a képzésre történő jelentkezéstől és a képzés díjának megfizetésétől számított 6 hónapon belül) azon személyeknek, akik az adott képzésen részt vettek vagy jogos részvételüket előzetesen jelezték.

5. Kötelezettségek

5.1. A Résztvevő jogai és kötelezettségei

A Résztvevő a jelentkezési űrlap kitöltésével és elküldésével fejezi ki részvételi szándékát, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a Képzésszervező a jelentkezését elutasíthatja, ha túljelentkezés van, vagy ha nincs meg a megfelelő létszám.

A Résztvevő a jelentkezési űrlap kitöltésével, és elküldésével kötelezettséget vállal – a jelentkezés elfogadását követően – a képzés díjának banki átutalással történő kifizetésére, mellyel egyidejűleg létrejön a Résztvevő és Képzésszervező közötti Felnőttképzési Szerződés.

A Felnőttképzési Szerződés létrejöttét követően a résztvevőknek joga van a Képzésszervező 4.4. pontban megjelölt képzési szolgáltatásainak, valamint a képzések tananyagainak az igénybevételére a képzési díj megfizetését követő 6 hónapon belül.

A Résztvevő hozzájárul, hogy a képzés során rögzített hang- és képfelvételeket a Képzésszervező a zártrendszerű távoktatási rendszerében elhelyezze és megtekintést biztosítson az arra jogosultaknak.

5.2. A Képzésszervező jogai és kötelezettsége     

A Képzésszervező vállalja, hogy a jelentkezési űrlap megérkezését követően a számviteli törvényeknek megfelelő számlát állít ki képzési díj összegéről. A képzési díj megérkezésével véglegesítődik a Résztvevő és a Képzésszervező közötti Felnőttképzési Szerződés, melyet a Képzésszervező a jogszabályoknak megfelelően tárol.

A Képzésszervezőnek joga van a Résztvevő jelentkezését elutasítani, amennyiben túljelentkezés van, vagy ha nincs meg a megfelelő létszám.

6. A képzés díja: 

A képzések díja a https://www.medilearnakademia.hu weboldalon található különféle képzések leírását tartalmazó aloldalakon kerülnek feltüntetésre.

A képzés díja minden esetben előre fizetendő banki átutalással. Készpénzes fizetésre kizárólag bankfiókban történő befizetéssel van lehetőség a szolgáltató 1. pontban megjelölt bankszámlaszámára.

A Képzésszervező a jelen ÁSZF tárgyát képező szolgáltatások díjáról minden esetben elektronikus számlát állít ki. A Résztvevők a jelentkezésükkel hozzájárulnak az elektronikus számla kiállításához és e-mail útján történő kézbesítéséhez, illetve hozzájárulnak a számlázáshoz szükséges adataik kezeléséhez az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint.

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a szolgáltató automatikus számla kiállítást használ és a jelen ÁSZF elfogadásával a Résztvevő teljes felelősséget vállal azért, hogy a megadott számlázási adatai helyesek és pontosak.

Tudomásul veszi továbbá, hogy eszerint a NAV online adatszolgáltatás keretében megváltoztatás nélkül továbbításra kerülnek ezek az adatok a NAV rendszerébe is (az aktuális jogszabályok által meghatározott módon).

A Résztvevő a Felnőttképzési Szerződés megkötésével kártérítési felelősséget vállal a Képzésszervező esetleges téves adatszolgáltatásból származó mulasztásáért, amennyiben az a fentiek szerint neki felróható.

A Képzésszervező fenntartja magának a jogot, hogy az elektronikus végszámlán túlmenően a hatályos jogszabályok alkalmazásával díjbekérőt és elektronikus előlegszámlát állítson ki és küldjön meg a jelentkező részére.

A képzési díj költségviselőjét a jelentkező a jelentkezési űrlapon a számlázási adatok kitöltésével határozza meg. Alapesetben a költségviselő a jelentkező.

7. Elállás

7.1. A Résztvevő elállási jogai:

A képzésben Résztvevőt 14 napos elállási jog illeti meg, amellyel a szolgáltató 1. pontban megjelölt elérhetőségeinek valamelyikére intézett egyértelmű írásos nyilatkozatával élhet. Amennyiben ezt a képzés elindulása előtt 3 nappal korábban teszi ezt meg, abban az esetben a teljes képzési díj visszajár a résztvevő részére.

A képzési díj, vagy annak a honlapon jelzett első részletének Képzésszervezőhöz történő beérkezését követően, a képzés megkezdését megelőző 3 napon belül történő lemondás esetén, vagy amennyiben a Résztvevő a képzésen lemondás nélkül nem jelenik meg, a befizetett képzési/részvételi díj adminisztrációs díjnak minősül, így az a Résztvevőnek nem jár vissza.

7.2. A Képzésszervező elállási jogai:

Alacsony résztvevői létszám esetén a Képzésszervezőt elállási jog a képzés megkezdését megelőző 2-ik napig áll fenn, elállás esetén, e-mailben és/vagy telefonon jelzi a Résztvevőnek a képzés elmaradását és a Képzésszervező a befizetett összeget visszautalja a Résztvevő bankszámlájára.

A Képzésszervező a Résztvevők képzésen történő részvételét a részvételi díj, vagy annak honlapon feltűntetett első részletének bankhoz történő beérkezésének sorrendjében biztosítja

A Képzésszervező minden elkövet, hogy a maximális, résztvevői létszám elérése után újabb jelentkezések ne történjenek, azonban ennek megtörténte esetén a Képzésszervező a képzés megkezdéséig elállhat a szolgáltatás nyújtásától. Ilyen esetben telefonon és/vagy e-mailben jelzi a Résztvevőnek, hogy számára nem tud részvételi lehetőséget biztosítani a képzésen, majd a befizetett összeget visszautalja a Résztvevő bankszámlájára.

Vis maior okokból történő elállás joga a Képzésszervezőt a képzés megkezdéséig illeti meg. Ilyen esetben telefonon és/vagy e-mailben jelzi a Résztvevőnek, hogy számára nem tud részvételi lehetőséget biztosítani a képzésen, majd a befizetett összeget visszautalja a Résztvevő bankszámlájára.

8. Záró rendelkezések

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Bármely, a Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát – beleértve az annak létezésére, érvényességére, vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is – a Képzésszervező és a Résztvevő, igyekeznek bírósági úton kívül, tárgyalásos úton megoldani.

Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

9. Kapcsolattartás, segítségnyújtás

A Felek kijelenik, hogy elfogadják az elektronikus levél (email) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. A Szolgáltató kapcsolattartásra fenntartott e-mail címei: kapcsolat@medilearnakedemia.hu.

A Képzésszervező telefonos ügyfélszolgálatának telefonszáma: +36 1 550 7725, mely munkanapokon 10 és 16 óra között kereshető.

A Képzésszervező a Résztvevő által feltett, a képzést érintő kérdésekre általában 1 munkanapon belül reagál, de előfordulhat, hogy a válaszadás ennél később történik meg.

A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, és kötelesek a jelen szerződést érintő lényeges körülmények megváltozásáról egymást haladéktalanul tájékoztatni.

Kérjen információt most!


Az információkérés nem jár együtt semmilyen kötelezettséggel!

Engedélyezés alatt

Online tanulás előnyei

  • Bárhonnan és bármikor lehet tanulni, akár otthonról, akár munkahelyről.
  • Bármilyen eszközzel megvalósítható. aminek van internet kapcsolata, legyen az laptop, tablet, okostelefon.